top of page

Mon, Apr 15

|

21 Hampstead Rd

Community Consultation Q & A

Hou‘eiki mo e kāinga Tonga kotoa ‘o loto Pilisipeini. ‘Oku ‘oatu heni ‘a e fakaafe ki he Tonga kotoa ke mou lava mai ki ha fakataha makehe ‘a e komiuniti Tonga ‘o Pilisipeini pea mo e kau fakafofonga mei he Pule‘anga Tonga´ ‘i he pō Mōnite ko hono 15 ‘Epeleli 2019.

Registration is Closed
See other events
Community Consultation   Q & A
Community Consultation   Q & A

Time & Location

Apr 15, 2019, 7:00 PM GMT+10

21 Hampstead Rd, 21 Hampstead Rd, Highgate Hill QLD 4101, Australia

About the event

Hou‘eiki mo e kāinga Tonga kotoa ‘o loto Pilisipeini.

‘Oku ‘oatu heni ‘a e fakaafe ki he Tonga kotoa ke mou lava mai ki ha fakataha makehe ‘a e komiuniti Tonga ‘o Pilisipeini pea mo e kau fakafofonga mei he Pule‘anga Tonga´ ‘i he pō Mōnite ko hono 15 ‘Epeleli 2019.

Kuo ma‘u mai ‘e he kautaha ma‘ae komiuniti ‘a e kāinga Tonga ‘o Pilisipeini´ ha fetu‘utaki mei he Sekelitali Pule ki he Kapineti ‘o e Palēmia ‘o Tonga´ Samuela ‘Akilisi Pōhiva ko ‘Etika Cocker pehē ki he Tokoni Sekelitali´ ko ‘Ofa Fīnau ke fakahoko ha fakataha mo ha fepōtalanoa‘aki mo e kakai Tonga nofo he vahe fonua´ ni.

‘Oku ‘iai ha kaveinga ‘e 6 ‘o e fakataha mo e kāinga Tonga ‘o Pilisipeini´ ‘o pehē ni:

1. Ngaahi fokotu‘utu‘u ‘a e Pule‘anga Tonga ki he ta‘u ‘e 5 ka hoko mai´

2. Ngaahi fokotu‘utu‘u ‘a e Pule‘anga Tonga ke fakatupu ‘a e ‘ekonomika ‘o e fonua´

3. Ngaahi felotoi mo e ngaahi taumu‘a faka-politikale´

4. Ngaahi faingamālie pisinisi ‘i Tonga

5. Ngaahi fakalakalaka ‘i he sekitoa taautaha´

6. Palopalema ‘o e faito‘o kona tapu ‘i Tonga

‘Oku fakahoko ‘a e fakataha ko‘eni´ ki he holo ‘o e ‘apisiasi ‘a e Siasi Fakatahataha ‘o Park ‘i he fika 21 ‘o e Hampstead Road ‘i Highgate Hill, kamata ‘i he taimi 7 efiafi.

Kuo faka‘atā ‘a e fakataha ko‘eni´ ke tau fakahoko ha faka‘eke‘eke mo e tali fehu‘i mo ‘Etika Koka pea mo ‘Ofa Fīnau, ‘a ia ‘oku na fakafofonga‘i ‘a e Pule‘anga Tonga´.

Mālō‘aupito pea faka‘apa‘apa atu mei he Pule‘anga Tonga´ pea mo e kōmiti ‘a e komiuniti Tonga ‘o Pilisipeini´ (BTC).

Share this event

bottom of page